Meditation

Med meditation tränar du din förmåga till bättre koncentration och mer närvaro i ditt eget liv. Om du ägnar tid åt meditation uppnår du ett tillstånd av mer mental närvaro. Då blir det lättare att ta beslut och tänka rätt tankar.

Meditation kan se olika ut, en del mediterar genom att bara vara i nuet, i tystnad och stillhet och andas. Andra mediterar med hjälp av mantran och vissa gillar guidad meditation bäst. Jag vill ta med dig på en resa där du får prova på olika former för att hitta in i dig själv och bli mer närvarande i ditt eget liv. Även om meditationsformerna ser olika ut så har de samma syfte. Det handlar om att träna tanken på att kunna koncentrera sig, stilla tankarna och vara närvarande i nuet och i det man gör.

Att införa meditation i sitt liv innebär att man hjälper hjärnan sortera. Med alla tankar vi tänker varje dag blir det lätt fullt och hjärnan behöver hjälp med att tömma det som vi inte längre behöver. Meditation ett fantastiskt sätt att hjälpa hjärnan vila. Att öva på att ha hjärnan helt i nuet och i stillhet hjälper dig att komma I kontakt med dig själv så du fattar bra beslut längs vägen, kan känna dig mer harmonisk och lättare kan slappna av.

Fördelar med meditation:

-Sänker och stabiliserar blodtrycket

-Minskar kroppens negativa reaktioner på stress

-Ökar koncentrationsförmågan

-Balanserar humöret

-Bidrar till jämnare och bättre sömn

-Kan lindra symptom vid depression och ångest

-Ger bättre självkänsla och självförtroende

-Förbättrar självkännedomen

-Ökar medveten närvaro i nuet

-Ger avslappning och ett inre lugn

Jag vill med mina meditationskvällar skapa en plats där du kan hitta in i dig själv och skapa förutsättningar för dig själv så du kan landa i ditt eget liv.

Jag erbjuder dig under min meditationskurs att prova på olika meditationer där du kan prova dig fram vad som passar bäst för dig att hitta rätt metod för att komma i balans och träna upp medveten närvaro.

Se tider för uppstart